*/1
Ace bouwt verder
én vernieuwt

Ace 4 voor het 5de jaar aso biedt alle troeven van de eerste drie delen: aantrekkelijke authentieke teksten, realistische taaltaken, uitdieping van grammatica en woordenschat in een functionele context. Nu leerlingen de bouwstenen van de taal beheersen ligt de lat een stuk hoger. Literaire teksten krijgen meer aandacht. De taaltaken worden complexer: met het oog hierop worden schrijf- en spreekstrategieën ingeoefend . Zo worden je leerlingen stilaan voorbereid op het hoger onderwijs, waar Engels lezen en schrijven op academisch niveau onmisbaar wordt.

Tegelijk is Ace 4 verrassend nieuw. Om tegemoet te komen aan de eigenheid van de derde graad bieden we lesmateriaal aan dat je flexibel kan inzetten. Een bronnenboek met een rijk en gevarieerd aanbod aan authentieke teksten gecombineerd met een werkboek met gedifferentieerde opdrachten. Naar­gelang je klasgroep en het aantal lestijden kies je welke thema’s je uitdiept en op welk moment van het schooljaar je wat doet.

Voor de modernetalenrichtingen bieden we een apart leerwerkboek aan,
Ace 4 SET(OC), met opdrachten die tegemoet komen aan de specifieke ­eindtermen, waaronder de onderzoekscompetenties.

DE AUTEURS
Ruben Zebaerdemaeker
Johan Delbaere
Carlo De Rycke


Lysbeth Jans
Lise Opsomer
Ann Van Hoefs

EINDREDACTIE
Carlo De Rycke

ADVISEUR
Sarah Strange