*/1
Ace 4

Ace 4 Workbook biedt uitdagende opdrachten waarmee leerlingen hun basiskennis van het Engels onderhouden én uitbreiden.

 • Een vertrouwde, herkenbare opbouw: elke unit bouwt op naar een taaltaak.
 • Flexibel inzetbaar: units variëren in lengte en zijn apart uitneembaar.
  Je kiest zelf in welke volgorde je de units behandelt.
 • Differentiatie: blauw gemarkeerde opdrachten voor leerlingen die meer uitdaging zoeken.
 • Ace Essential Grammar voor 5 en 6: alle grammatica gebundeld in een handig referentie-instrument. Remediëringsoefeningen grammatica op de meest gemaakte fouten staan in het werkboek.
Workbook
Opstap naar hoger onderwijs
 • Geïntegreerde taaltaak: leerlingen combineren in elke taaltaak zowel receptieve als productieve vaardigheden.
 • Look back: leerlingen reflecteren kritisch en sturen hun leerproces bij.
 • Bij elke taaltaak hoort een strategieles. De strategie die nodig is om de taaltaak tot een goed einde te brengen wordt vooraf geanalyseerd en ingeoefend.
Verschillende invalshoeken per thema

Elke unit eindigt met twee excursions. In een excursion wordt het thema van de unit benaderd vanuit een andere invalshoek: literair, wetenschappelijk, economisch, sociaal … 

 • Open opdrachten stimuleren de zelfstandigheid en de creativiteit van de leerlingen.
 • Keuzevrijheid: je kiest een excursion in functie van de interesses en het
  studieprofiel van je leerlingen.