*/1
Ace 4

Ace 4 SET(OC) is een apart leerwerkboek voor modernetalenklassen.

  • Verdieping en verbreding bij de thema’s en teksten uit Ace 4.
  • Opdrachten die aansluiten bij één of meerdere specifieke eindtermen rond taal en communicatie, taal als systeem, taal en literatuur.
  • Een duidelijke oplijsting van de specifieke eindtermen die aan bod komen maakt samenwerking met collega’s Frans en Duits eenvoudiger.
SET(OC)
Onderzoekscompetentie

In Ace 4 SET(OC) worden de deelvaardigheden van de onderzoekscompetentie afzonderlijk ingeoefend. Zo worden je leerlingen voorbereid op hun onderzoeksproject modernevreemdetalen.

De green pages bieden een houvast bij de verschillende onderzoeksstappen.